Teamudvikling

Et lederteam har ingen magt. Ikke før teamet samler sig om en fælles bevægelse – et fælles mål – hvilket er nærmest umuligt. Og selv der skal man tigge og bede, forhandle og sælge, kommunikere og overbevise resten af organisationen, kunderne, brugerne, borgerne, bestyrelsen – for at opnå det man vil…

Et lederteam er fyldt med kamp, kritik, selvforsvar, dårlige vaner, sårbarhed og enorme forskelle på abstraktionsniveau, fokus og interesse for en fælles proces. Og med mennesker, der har deres egne opgaver, egoer, dårlige undskyldninger, overspringshandlinger og forsvar, som fylder langt mere end lederteamet gør for dem.

Det er min mission at hjælpe lederteams til at få grædt ud… Og tage sig sammen!!!! Ja det er fucking svært og pisse umuligt, men det er fandme JER, der er den! Og hvis I sætter jer selv til side og finder sammen om noget, I virkelig vil, så kan I også gøre det.

Jeg konfronterer jer med alle de ting, I ellers ikke tager livtag med. Jeg konfronterer den modstand i har mod hinanden, mod udfordringerne og mod at komme videre. Jeg tvinger jer til at tage beslutninger og nå resultater.

Ikke perfekte resultater og ikke verdensrevolutioner – for det er slet ikke det I skal. I skal bare træffe gode, solide og ordentlige beslutninger, som I står ved sammen og længe nok til at de gør en forskel og flytter organisationen et lidt bedre sted hen – hvor tingene virker lidt bedre, hvor folk har det lidt bedre og hvor kunder, brugere og borgere er lidt gladere for det, I gør.

Ring til mig, så finder vi tid til et samarbejde.

LEDERTEAM / STRATEGIDAG – kr. 25.000

En udviklingsdag for et lederteam med op til 8 personer vil typisk koste kr. 25.000. Heri ligger:

Teambuilding der rykker

Vi skaber en dag med leg, konkurrence og dialog. På skift kommer teamets deltagere på prøve som teamledere. Vi drøfter effekten af forskellige tilgange til ledelse og samarbejde, og vi taler om, hvordan I kan overføre erkendelsernetil hverdagen. Øvelserne overrasker og dialogerne udfordrer jer til at tænke nyt omjeres måde at samarbejde ogkommunikere på.Vi leverer for alt fra 10 til 500 mennesker.

KONFLIKTHÅNDTERING – kr. 15.500

Jeg taler med parterne individuelt. Jeg drøfter sagen med parternes leder. Jeg mødes med partner af to omgange af 1,5 time. Klippekort med 8 timer.