DET ORDENTLIGE MENNESKE – lederen som rollemodel

Over 40 % af de danske medarbejdere har skiftet job pga. en dårlig leder. Måske sker det, fordi vi fokuserer for meget på den opgave, vi skal løse. Måske glemmer vi, at mennesker har værdi i sig selv og at medarbejderne har brug for mere end KPIer og kolde måltal, når de skal finde mening i arbejdet. Når CSR (corporate social responsibility) bliver noget vi gør, for at sikre en bedre bundlinje, så glemmer vi, at social ansvarlighed har værdi i sig selv.

Tommy Kjær Lassen er Cand.theol. og tidligere præst. Han er ekstern lektor på CBS og stifter af VitaActiva, som arbejder for at give ledere et stærkt filosofisk grundlag for deres ledergerning. Tommy slår til lyd for, at ledere skal lade sig inspirere af det, som er smukt, sandt og godt – og ikke kun af resultater og målbar succes.