LEDELSESEVALUERINGER – før, under og efter evalueringen

Vi kommer let til at opfatte en ledelsesevaluering som en slags eksamen, hvor lederen bliver målt og vejet. Men hvis lederen skal have noget ud af tiltaget, så skal både lederen, organisationen og medarbejderne betragte og behandle processen som en udviklingsmulighed for lederen.

Stephanie Semay Bäckström fra Lead giver gode råd til, hvad lederen skal gøre for at have det godt i processen og for at udvikle sig bedst muligt i den.