TRANSITIONSLEDELSE – NÅR VI VIL FLYTTE MENNESKER

“En dygtig “transitionsleder” sætter sig ind i den enkelte medarbejders perspektiv på forandringen”

Forandringer sænker produktiviteten. De sætter gang i en mental tilpasning hos medarbejderen. Processen tager tid og energi fra arbejdsopgaverne.

Lisbeth Bygsø er faglig chef i AS3. Hun fortæller, hvordan lederen sætter ind for at sikre medarbejdernes tilpasning og accept af forandringen.