VELFÆRDSLEDELSE PÅ TVÆRS – tag udgangspunkt i det hele borgerliv

Hvordan når man den spændende og vigtige samskabelse på tværs af afdelinger, med borgere og virksomheder, når der også er dokumentations- og driftskrav at leve op til? Hvordan balancerer de offentlige organisationer mellem idealerne om New Public Governance og den bureaukratiske og driftsbetonede hverdag?

Vicki Møberg Torp er kontorchef i Odense Kommune. Hun har forsket i offentlig styring og ledelse og skrevet en Ph.d. med titlen “Offentlig ledelse i udvikling”. Her giver hun håndfaste råd til både direktion og mellemledere, så der kan skabes bedre velfærdsledelse på tværs.