Interkulturel teamledelse – styrk den interkulturelle empati

Hvordan oversætter du det her til engelsk: “Vil du lige hjælpe mig med det her..?”. For nogle af os bliver det til det lettere uhøflige: “could you just help me with this…?”.

I et interkulturelt team taber vi let ansigt, fordi vi misforstår hinanden. Det kan give svære følelser, der blokerer for samarbejdet.

Mette Thunø fra Aarhus Universitet forsker i netop kulturforskelles betydning for teams, og hun fortæller, hvad det er særligt vigtigt at være opmærksom på.